Политика конфиденциальности

Aplicabilitate

Această Politică de Confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm și în orice alt fel prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în cadrul desfășurării activității Partidului Politic Partidul Nostru (PN).
Această Politică de Confidențialitate vizează și se adresează următoarelor categorii de persoane:
a) Donatori, voluntari, membri și alți parteneri ai PN. 
Această categorie se referă la partenerii PN care:
• susțin în nume propriu în calitate de donatori, voluntari sau membri, activitatea PN prin implicarea în campaniile pe care aceasta le desfășoară.
b) Candidați și angajați ai PN.
Această categorie se referă la persoanele fizice care candidează pentru ocuparea unei funcții in cadrul PN, precum și la persoanele fizice cu care PN are sau a avut o relație individuală de muncă.
În această Politică de Confidențialitate:
• „date personale” sunt datele cu caracter personal astfel cum sunt definite în legislația europeană și națională în materie și sunt informații care vizează o persoană ce poate fi identificată prin aceste date, prin coroborare sau nu cu alte informații.
Exemple uzuale de date cu caracter personal prelucrate de către PN in timpul operațiunilor zilnice includ nume, adrese, numere de telefon precum și alte detalii de contact.
Sediul nostru juridic: Moldova, mun. Chișinău, str. București 117.

Cum ne puteți contacta?

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți orice întrebări cu privire la Politica noastră de Confidențialitate puteți:
• să ne trimiteți un e-mail la adresa [email protected];
• să ne contactați utilizând numărul nostru (+373) 22027200;
• să depuneți o cerere scrisă la sediul nostru.

Principiile noastre

PN a luat angajamentul să respecte viața privată. Tratăm cu seriozitate viața privată, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Scopul nostru este să ne asigurăm că aceste angajamente în stau la baza a tot ceea ce facem.

Elemente de bază

Ce date cu caracter personal prelucrăm?
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm diferă în funcție de relația dvs. cu noi precum și de modul în care interacționați sau ați interacționat cu PN.
Mai jos este prezentată o listă generală a acestor categorii, cu mențiunea că listele aplicabile pentru fiecare categorie de persoane care interacționează cu PN este detaliată în secțiunile următoare:
a) Date de identificare, spre exemplu: numele, prenumele, adresa, copia documentului de identitate și semnătura dvs.;
b) Date de contact, spre exemplu, numărul dvs. de telefon și/sau mobil, și adresa dvs. de e-mail sau de domiciliu, după caz;
c) Date financiare, spre exemplu, venitul dvs., informații cu privire la contul dvs. bancar;
d) Date privind calificările, spre exemplu, educația, profesia sau ocupația, CV-ul și experiența profesională;

De unde obținem datele dvs.?

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal:
a) Direct de la dvs., respectiv când ne comunicați în mod direct informațiile (ex. prin completarea unui formular) sau prin interacțiunea dvs. cu reprezentanții noștri.
Spre exemplu, vom obține informațiile dvs. cu caracter personal atunci când: — vă înscrieți pentru a deveni membru PN, — aplicați pentru o poziție în cadrul PN, — ne contactați prin diverse canale, sau solicitați informații cu privire la campaniile și evenimentele desfășurate de PN.
Atunci când primim datele direct de la dvs. vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că vă aparțin sau, după caz, aveți dreptul să le utilizați. Vom depune toate eforturile să ne asigurăm că datele sunt reale, corecte și că vă aparțin iar în situația în care vor exista suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți datele altei persoane fără autorizare, vom lua măsuri pentru remedierea sau încetarea acestei situații. De exemplu, măsurile pot consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin. De asemenea, vom considera că datele colectate direct de la dvs. sunt actuale atât timp cât nu ați solicitat modificarea lor prin canalele de comunicare menționate sau nu ați actualizat personal datele.
b) Alte surse decât dvs., respectiv date obținute din surse externe.
Sursele externe din care putem obține datele dvs. includ:
• Surse publice, spre exemplu, site-uri web sau pagini de socializare, baze de date publice (inclusiv baza de date a Registrului Comerțului, baza de date a Ministerului de Finanțe, Monitorul Oficial, portaluri ale instanțelor de judecată etc.);
• Terțe entități private, spre exemplu, furnizorii sau contractanții noștri (inclusiv prestatori de bunuri sau servicii);
• Autorități sau instituții publice, spre exemplu, în contextul unor investigații judiciare, solicitări ale instanțelor de judecată (caz în care acestea pot dezvălui anumite informații despre dvs.).
Dacă sunteți un donator, voluntar sau alt partener al PN.
Vom prelucra următoarele date cu caracter personal:
a) Date de Identificare – numele, prenumele, iar în funcție de activitatea pe care o veți desfășura vom putea prelucra și informații privind adresa, copia documentului de identitate și semnătura Dvs după caz;
b) Date de Contact – numărul dvs. de telefon și/sau mobil, și adresa dvs. de e-mail, după caz;
c) Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare aferente platformelor web administrate de PN pe care le vizitați.
d) Imaginea Dvs – fotografii, imagini video după caz;
e) Date privind experiența Dvs. profesională – respectiv datele din CV-ul dvs. sau alte calificări, numai în măsura în care veți desfășura o activitate sprijinită de PN. 
Vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
Verificări de eligibilitate înainte de implicarea dvs. în proiectele derulate de PN și în funcție de specificul activității care urmează a fi derulată, e posibil să efectuăm anumite verificări pentru a determina dacă sunteți eligibil pentru implicarea dvs. în respectiva activitate, după cum urmează:
▪ în cazul voluntarilor sau partenerilor care vor fi implicați în proiectele derulate de PN va putea fi necesară verificarea CV-ului dvs. pentru a verifica dacă aveți competențele necesare respectivului proiect;
Temei juridic:
• încheierea și executarea contractului cu dvs.;
• conformarea cu obligațiile noastre legale;
• interesul legitim al PN de a verifica îndeplinirea criteriilor necesare pentru implicarea dvs. în derularea proiectelor PN.
Marketing Comunicări privind evenimentele organizate de PN
Dorim să utilizăm Datele dvs. de contact pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele și proiectele derulate de echipa PN.
În acest context, este posibil să vă transmitem buletine informative privind activitatea noastră, evenimentele organizate de noi precum și proiectele pe care urmează să le implementăm.
Vă putem contacta prin:
• mijloace de comunicare electronică, precum e-mail sau telefon (apeluri cu operatori umani), și/ sau
• poștă (servicii de corespondență sau curierat).
Temei juridic:
ne vom baza pe permisiunea dvs. de a primi astfel de comunicări.

Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice

De asemenea, vom prelucra și comunica datele dvs. cu caracter personal oricând este necesar pentru a ne conforma altor cerințe de reglementare (naționale sau ale Uniunii Europene) aplicabile în cazul nostru.
Temei juridic:
▪ conformarea cu obligațiile legale sau
▪ interesul legitim al PN de a adresa și gestiona în mod cerințele legale relevante aplicabile nouă (oricând respectiva cerință legală nu impune în mod direct prelucrarea de către PN a datelor cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal).

Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

PN a implementat politici și reguli privind păstrarea datelor cu caracter personal, care să respecte principiile de retenție a datelor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Termenele de păstrare sunt revizuite în mod periodic.
În general, vom păstra datele dvs. cu caracter personal
(1) pentru durata valabilității cererii de membru al PN sau a perioadei de derulare a proiectului în care sunteți implicat, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe) sau
(2) pe durata prevăzută de lege sau stabilită de o autoritate publică, în condițiile legii, sau
(3) în cazul unor dispute sau litigii, până la închiderea acestora, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe). După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal for fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după cum este cazul).
Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal
PN revizuiește și îmbunătățește, în mod constant, măsurile de protecție a datelor dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii. Site-ul nostru poate furniza link-uri către site-urile unor terți.
PN nu își asumă răspunderea pentru securitatea și conținutul acestor site-uri ale terților. De aceea, asigurați-vă că ați citit politicile respectivei companii cu privire la confidențialitate și utilizarea cookie-urilor înainte de a utiliza site-ul acesteia sau de a introduce datele dvs. personale pe respectivul site.

Drepturile dvs.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact.
Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține PN în legătură cu dvs.. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmis unui alt operator de date. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact.
Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal
În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați folosind datele de contact.

Dreptul de ștergere

PN se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs.. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să vă rugăm să contactați folosind datele de contact.
Deși eventualul contract încheiat cu dvs. a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova Datele de contact se găsesc la adresa https://datepersonale.md/.