Usatîi a deschis Bălțiul pentru proiecte europene! Potențialul investițiilor – 300 de milioane de euro

18 Martie 2016 1.046

Primarul capitalei de nord a semnat un memorandum de colaborare în cadrul proiectului Smartcity al programului Uniunii Europene „Horizon-2020”

„Am semnat Memorandumul de colaborare între Primărie și Asociația „ASTREA”. Care este sensul: Asociația își asumă sarcina de atragere a fondurilor pentru amenajarea în oraș a unui sector-model”, a anunțat pe pagina sa de Facebook primarul de Bălți, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi.

„Proiectul pilot – în cartierul 9. Lucrările vor avea loc în cadrul Acordului primarilor în domeniul eficienței energetice”, a spus Usatîi. Programul se numește „Orizont 2020”. Proiectul – Smartcity. Investițiile – 30 de milioane de euro. Dacă în sectorul 9 vom avea succes, vom merge mai departe.

Suma investițiilor posibile calculate pentru Bălți – 300 de milioane. Proiectul prevede înverzirea, izolarea termică a caselor, construcția unui sistem electronic de management al gospodăriilor comunale, reducerea pierderilor termice, organizarea spațiilor publice și multe altele.

Este important că Primăria trebuie doar să ofere asistența necesară și bunăvoință. Vom încerca. În caz că ne reușește, cu timpul transferăm capitala la Bălți”, a scris Usatîi.

Precizare Ru1.md: „Orizont 2020” (în engleză „Horizon 2020”) este cel mai amplu program de Cercetare și Inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană. Este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde de euro pe durata a 7 ani (2014-2020), pe lângă investițiile private pe care această finanțare le va atrage. Aceasta promite mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață.

Programul „Horizon 2020” (ro, PDF)

Printre prioritățile de bază ale programului „Orizont 2020” sînt provocări societale: sănătate, schimbări demografice și calitatea vieții; securitate alimentară, agricultură și silvicultură sustenabile, surse de energie sigure, ecologice și eficiente; mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime; societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive.