Primarul de Rîșcani: Munca la primărie – o activitate zilnică coerentă a întregii echipe

11 Ianuarie 2018 2.853

Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico vorbește despre activitatea autorităților publice locale în 2017 și despre sarcinile și planurile ambițioase a Primăriei pentru 2018.

Fiecare primar are planurile sale de activitate și acțiuni care trebuie îndeplinite la maxim. Activitatea primarului este o activitate zilnică a unei echipe de specialiști ai primăriei, angajaților serviciilor comunale și consilierilor.

Despre drumuri

În 2017, în premieră Ministerul transportului ne-a auzit și a alocat orașului 1,4 mln lei pentru reparația drumurilor. La fel, în aceste scopuri s-a reușit obținerea din bugetul raionului încă în jur de 3,5 mln lei. Noi am adoptat decizia de a repara capital suprafața drumurilor. În primul rînd, aceasta majorează termenul de exploatare, în al doilea rînd – contractantul oferă un termen de garanție de 3 ani. În 2017 noi am pus în jur de 4 km de asfalt, reparînd capital strada Independenței și Eminescu. Pentru anul următor vrem să majorăm suma resurselor alocate cu 1,5 ori și să asfaltăm strada Donici și Șevcenko, care fac legătură între diverse raioane ale orașului.
Cu susținerea Fundației Renato Usatîi am terminat reparația trotuarului în partea centrală a orașului și am schimbat în jur de 2 km de bordură. Anual pentru aceste activități bugetul orășenesc aloca circa 400 de mii de lei, în acest an noi mai majorat volumul din contul pavajului oferit de Fundație.

Despre gospodăriile comunale

O muncă enormă urmează a fi făcută în domeniul gospodăriilor comunale, sistemul de canalizare în oraș, la fel, este într-o stare deplorabilă.
Cu toate acestea, întreprinderea comunală care răspunde pentru evacuarea deșeurilor, apă și canalizare va intra în noul an fără datorii. Timp de 4 ani, am reușit să micșorăm datoriile salariale, taxele și plățile sociale cu 1,5 mln lei pînă la zero.
În acest an, angajații gospodăriilor comunale au înlocuit peste 1 km de conductă de apă și 700 m de canalizare, reducînd pierderile pînă la nivelul mediu statistic. În 2018 planificăm înlocuirea a circa un km de colector de presiune.
Continuăm munca pentru amenajarea parcurilor și scuarelor, locurilor de odihnă a orășenilor.

Despre grădinițe

La balanța primăriei sînt 6 grădinițe de copii, 3 case de cultură, 4 biblioteci și o sală de lectură. Situația este complicată. Într-o grădiniță este necesară reparația capitală a acoperișului, practic în toate există probleme cu utilajul electric și cablu.
Trebuie de menționat că grădinițele noastre nu primesc resurse din bugetul de stat pentru reparația capitală. Proiectele sînt distribuite nu prin concurs, așa cum trebuie să fie, ci prin decizie de Guvern, care alocă banii primăriilor partidului de guvernare. Același lucru se referă și la casele de cultură și biblioteci. Cu toate acestea, la ziua de astăzi primăria a elaborat proiectele de reparație capitală a grădiniței nr. 7 și RDK, care își așteaptă timpul.

Investiții și locuri noi de muncă

Potrivit acordului privind parteneriatul public-privat, cu susținerea concetățenei noastre din Marea Britanie Victoria Dandorf, în oraș lucrează un centru regional de reabilitare pentru copiii invalizi. La fel, planificăm deschiderea unui azil pentru bătrîni.
Ducem tratative cu investitorii externi și în 2018 planificăm deschiderea a trei întreprinderi. În așa fel, vor fi create în jur de o mie de locuri de muncă.