Programul Partidului

Mulţi mă întreabă: Renato, care este programul tău? Ce propuneri ai? Cum vezi viitorul Moldovei?

Răspund scurt şi clar, pe înţelesul tuturor. Dar mai întâi am să vă întreb eu, dacă vă mai amintiţi de programele electorale ale guvernanţilor de azi, ieri şi mai vechi? Vă mai amintiţi vorbele pe care vi le-au îndrugat în urmă cu patru ani?

Vă amintiţi conceptele de dezvoltare, programe de imagine, planuri strategice şi promisiuni generoase? В

Nu vă încordaţi să vă amintiţi. Totul a fost dat uitării imediat după alegeri. S-o spunem pe şleau, că de facto cei care au votat atunci actuala putere nu au votat programul, ci au votat pentru schimbări în bine, şi iată că ne-am înşelat!

S-a întâmplat aşa pentru că trebuia să ne uităm în ochii lor şi nu în programele electorale, în ochii acestor mincinoşi, hoţi, contrabandişti, demagogi şi trădători de ţară! Dar ei au reuşit să ne capteze atenţia cu acele documente frumos ambalate în programe electorale, care acum nu valorează nici doi bani.

И я вам скажу честно – у меня нет программы, которую никто не будет читать. У меня есть МЕЧТА! И я сейчас с вами поделюсь этой мечтой, расскажу вам о ней.

Eu vreau însă ca fiecare locuitor al Moldovei să se mândrească că locuieşte într-o ţară de succes, care oferă mari perspective. Îmi doresc ca toată lumea să cunoască şi să vorbească despre Moldova. Nu despre necazurile şi problemele acestui stat, ci despre succesele poporului moldovenesc.

Acesta este visul meu! Un om înţelept a spus odată că cel care nu visează este demn de milă, pentru că cel mai bun viitor se făureşte în rezultatul celor mai îndrăzneţe vise! Nu mai avem timp de pierdut cu prostiile şi experimentele inutile ale diferitor grupuri de oameni, care au decis că sunt mai deştepţi decât noi. A venit timpul să acţionăm. Visele trebuie să se împlinească!

Mereu alături de dvs.!
Renato Usatîi.

1. Economia.

Moldova trebuie să înceteze să mai fie o economie a transferurilor bănești de peste hotare. O astfel de economie este una de stagnare și degradare. Nu există dezvoltare acolo unde nu este asigurată propria producere, acolo unde singura poziție de export serioasă este exportul forței de muncă. Dacă muncitorii moldoveni lucrează la uzinele din Rusia, Italia, Franța, anume aceste state vor fi în câștig, nu Moldova. Trebuie să renaștem și să creăm o nouă industrie moldovenească, orientată pe export, care generează fluxuri financiare serioase, capabile să reînvie, să susțină și să dezvolte infrastructura socială a țării. Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de aplicarea următoarelor măsuri:

– Elaborarea unui program de stat pentru reabilitarea industriei moldovenești, principala ideea a căruia va fi definirea rolului decisiv al statului în dezvoltarea industriei moldovenești:

 • susținerea directă a statului pentru ramurile strategice ale industriei;
 • investiții capitale de stat;
 • creditarea prioritară și preferențială;
 • participarea mai activă a statului în asigurarea piețelor de desfacere pentru mărfurile moldovenești.

− Politica de stat orientată spre reducerea prețurilor la resursele energetice, care include în sine, în primul rând:

 • normalizarea relațiilor cu Federația Rusă — principalul furnizor de gaze în Republica Moldova;
 • pe termen lung — diversificarea surselor energetice pentru Moldova, totodată luând în considerare faptul că pentru țara noastră nu există alternative serioase furnizărilor energetice din FR și în viitorul apropiat astfel de alternative nu se prevăd.

Asigurarea legislației și a politicii fiscale stabile:

 • elaborarea unor ”reguli de joc” clare și de durată pentru investitori, datorită cărora legislația în domeniul investițional nu se va putea schimba în interesul autorităților, iar modificările nu vor atinge investitorii, care și-au început activitatea în RM în condițiile care au fost în vigoare până la acestea;
 • transformarea serviciului fiscal dintr-o structură cu funcții exclusiv de control și de amendare, într-o structură care cooperează, colaborează cu agenții economici pentru a obține beneficii maximale pentru toți participanții la proces — antreprenor, întreprindere și stat.

Majorarea cotei investițiilor ”moldovenești” în economia moldovenească:

 • reducerea împrumuturilor externe (în cinci ani de participare a Moldovei în programul Parteneriatului Estic, țara noastră a primit de la UE asistență sub formă de granturi, credite și împrumuturi în valoare de circa 600 milioane de euro, în timp ce rezervele valutare ale BNM constituie 2,8 miliarde de dolari, care tot sunt investiți, doar că nu în economia moldovenească). Folosirea unei părți a rezervelor valutare ale RM în calitate de investiții directe în ramurile industriale strategice ale Moldovei:
 • reformarea sectorului bancar al Moldovei, care ar prevedea înlocuirea actualului sistem de creditare. În prezent, la baza creditului stă gajul și nu planul business sau ideea. Această politică de creditare, care este aplicată de TOATE băncile țării, distruge, dar nu dezvoltă economia. Băncilor le este convenabil ca clientul să falimenteze, deoarece le permite să intre în posesia gajului, valoarea căruia este, de regulă, mai mare decât suma creditului.

Auditul datoriei externe a țării. În prezent aceasta constituie cam cât ”costă” toată Republica Moldova. PIB-ul țării noastre este de 6,5 miliarde USD, iar datoria externă a depășit suma de 6,2 miliarde, plățile anuale pentru deservire — peste 600 milioane lei. Dacă creditarea externă va continua în același ritm, atunci, către anul 2015, datoria externă a Moldovei va depăși PIB-ul țării. Acest lucru este acceptabil pentru țări dezvoltate, care produc și exportă, cum sunt Japonia sau SUA, spre exemplu, dar nu pentru RM, care riscă să-și piardă suveranitatea în astfel de cazuri:

 • inventarierea datoriei externe a Moldovei cu atragerea auditorilor internaționali;
 • reorientarea spre finanțarea parțială a proiectelor moldovenești din rezervele valutare ale BNM;
 • organizarea referendumului privind ”nerecunoașterea de către poporul Republicii Moldova a datoriilor pe creditele ineficiente (care au fost furate de guvernare, care nu au avut efecte pozitive, etc.)”.

Demonopolizarea economiei Republicii Moldova:

 • simplificarea procedurii de intrare a noilor agenți economici pe piață (debirocratizarea, de-reglementarea);
 • crearea condițiilor pentru concurență loială și liberă în toate domeniile economiei;
 • inițierea cercetărilor în cazul așa-ziselor monopoluri nenaturale, care există în Moldova.
 • Crearea condițiilor pentru protejarea drepturilor investitorilor locali și străini, a tuturor agenților economici.
 • reformarea justiției;
 • reformarea procuraturii;
 • reformarea poliției.

2. Agricultura.

Agricultura a fost, este și va rămâne încă mult timp ramura strategică a economiei Republicii Moldova. Într-un trecut nu tocmai îndepărtat, țara noastră se mândrea pe drept cu rezultatele sale din agricultură. Astăzi, cultura agricolă trece prin vremuri nu tocmai ușoare. După distrugerea formelor colective de prelucrare a pământului, prelucrarea și realizarea producției agricole, după parcelarea negândită a fondului funciar al țării, agricultura Moldovei a intrat în faza unei crize îndelungate. Noua formă de cooperare la sate, din păcate, nu a creat o nouă cultură agrară. Aceste forme ”noi” de cooperare au un caracter stihinic și nesistemic și nu se bucură de o susținere consecventă din partea statului. Guvernul nu are o strategie de dezvoltare a agriculturii pe termen mediu și lung.

Procesul de consolidare a terenurilor, care este necesar pentru asigurarea unei agriculturi performante, deseori se transformă într-un proces de disociere a populației rurale de terenuri, iar veniturile din agricultură nicicum nu participă la soluționarea problemelor sociale ale satului. Altfel spus, continuă degradarea satelor Moldovei. În acest context partidul nostru propune următoarele măsuri pentru dezvoltarea ramurii agricole a RM:

 • Elaborarea unui program de stat pentru atragerea investițiilor pe termen lung în agricultura Republicii Moldova, care vor asigura creșterea producției performante în volumul total al agriculturii moldovenești, va majora volumul de producție la general și cel mai important, va crea noi locuri de muncă în această ramură importantă pentru țară;
 • Susținerea din partea statului a procesului de consolidare a terenurilor, crearea noilor forme de cooperare agricolă, care va contribui nu doar la producerea mărfurilor competitive, dar și la participarea deplină a producătorilor agricoli în soluționarea problemelor sociale ale localității rurale;
 • Majorarea Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, care va permite fermierilor moldoveni să asigure produse de calitate, costul de preț al cărora poate fi comparabil cu costul de preț al producției similare din țările ce fac export agricol în Moldova, cum ar fi, de exemplu, Turcia sau Polonia;
 • Dezvoltarea sectorului zootehnic și majorarea ponderii acestuia în volumul agricol general prin crearea fermelor de animale, îmbunătățirea modului de utilizare a terenurilor, care va permite reabilitarea pășunelor și a terenurilor destinate furajelor solide;
 • Asigurarea controlului fitosanitar și sanitar – veterinar în conformitate cu standardele tehnice ale UE și UV;
 • Crearea unui sistem eficient de compensare a pierderilor, implementarea mai activă a sistemului de asigurări în agricultură;
 • Elaborarea planului de restructurare a datoriilor fermierilor față de bugetul de stat, fiind luați în considerare toți factorii, inclusiv capacitatea de plată a fiecărui dintre ei;
 • Elaborarea unui program de susținere din partea statului a producției ecologice. Moldova poate ocupa o nișă unică în sistemul agricol regional, livrând pe piețele europene și din alte regiuni produse ecologice cu calități organoleptice excepționale;
 • Crearea unui sistem informațional eficient despre piețele externe, accesibile pentru producătorii moldoveni. Asigurarea unei baze legislative și a unei susțineri financiare din partea statului pentru promovarea și susținerea brandurilor produselor moldovenești pe piețele internaționale.

3. Educația.

Procesul de degradare al educației moldovenești trebuie stopat. Un popor nu are viitor, dacă închide masiv școlile în propria țară. Doar o societate bazată pe cunoștințe, care deține un sistem de învățământ modern și eficient, are șansa să răspundă cu brio tuturor provocărilor epocii, să-și găsească locul său, nișa sa unică și solicitată pe piaţa internațională a muncii. Astăzi, învățământul de calitate este premiza principală a unui nivel înalt de viață, a dezvoltării durabile a personalității și societății. În domeniul educației, obiectivele primordiale sunt:

− Asigurarea frecventării la 100% a școlilor primare și gimnaziale. Responsabilizarea autorităților locale și centrale pentru abandonul școlar;

− Majorarea imediată a finanțării instituțiilor de învățământ primar, mediu și mediu de specialitate. Majorarea salariului cadrelor didactice până la nivelul celor mai mari salarii din sfera bugetară. Statul trebuie să anunțe învățământul de calitate prioritatea numărul 1 în Moldova;

− Optimizarea nu a școlilor, ci a programelor de studii, volumul cărora, deseori, este o povară irealizabilă pentru copii. În primul rând, este necesară reducerea programului școlar pentru ciclul primar;

− Implementarea metodelor moderne de predare, inclusiv, la distanță, bazate pe tehnologii informaționale moderne, în calitate de alternativă pentru închiderea școlilor sătești;

− Creșterea prestigiului social al învățătorului. Cadrele didactice trebuie să primească cele mai mari salarii pe țară și să beneficieze de întregul pachet social, care include servicii medicale gratuite, odihnă și tratament gratuit în sanatoriile din țară și de peste hotare, acces gratuit la cursurile de perfecționare, locuințe de serviciu gratuite (pentru cadrele tinere) și pensii mari;

− Excluderea tuturor alocațiilor bănești, cerute de la părinți. Educația trebuie să fie gratuită;

− Elaborarea programului de stat de reabilitare a școlilor profesionale, în care elevii, paralel cu programul general de studii, obțin și o profesie — sudor, constructor, tractorist, mecanic etc. Fără forță de muncă bine pregătită și calificată nu putem vorbi despre investiții serioase în industria moldovenească;

− Optimizarea instituțiilor de învățământ superior, inclusiv reducerea numărului universităților din contul celor care nu corespund cerințelor;

− Simplificarea accesului la studii superioare (locuri bugetare) pentru absolvenții școlilor și liceelor, care sunt talentați și motivați, în special pentru cei din localitățile rurale;

− Acțiuni guvernamentale pentru stimularea pregătirii specialiștilor cu studii superioare, care au perspectivă reală de angajare în Republica Moldova. A venit timpul să fie sistată practica pregătirii specialiștilor într-un număr mai mare decât are nevoie țara noastră. Asta este o profanare a învățământului superior. Mii de juriști, economiști, după absolvirea universităților din Moldova, pleacă peste hotare în căutarea unui loc de muncă. În majoritatea cazurilor este vorba de muncă necalificată.

4. Ocrotirea sănătății.

Sănătatea fiecărui om este condiția prosperității întregii națiuni. Procesul de degradare și colapsul în care s-a ajuns a atins și sistemul de sănătate din Moldova. În acest domeniu prioritare sunt următoarele obiective:

− Impunerea (revenirea) controlului medical anual obligatoriu al tuturor cetățenilor din contul CNAM și din mijloacele bugetului de stat;

− Neadmiterea cedării structurilor și ramurilor medicale, inclusiv a Serviciului medicinii de urgență, în mâini private prin intermediul așa-ziselor ”parteneriate publice — private”;

− Asigurarea polițelor medicale din contul statului pentru participanții în conflicte armate, precum și celor care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, în cazul în care aceste persoane nu beneficiază de pensie și nu au un loc de muncă;

− Elaborarea și implementarea programului de stat pentru dotarea tehnică a tuturor structurilor, care oferă servicii medicale populației;

− Apropierea de pacienți, descentralizarea serviciilor medicale și de diagnosticare complexe;

− Extinderea listei serviciilor medicale gratuite, care sunt disponibile în baza poliței de asigurare;

− Majorarea salariilor medicilor la nivelul salariilor judecătorilor din Moldova;

− Înăsprirea pedepselor pentru prejudicierea sănătății sau moartea pacientului din cauza neglijenței sau a lipsei de onestitate a medicilor;

− Dezincriminarea cazurilor de mulțumire a medicilor cu cadouri mici din partea pacienților;

− Susținerea și implementarea programului pentru popularizarea modului sănătos de viață.

5. Protecția socială.

În țări cu resurse limitate, cum este Moldova, elaborarea și implementarea programului de protecție socială necesită nu doar o pregătire profesională bună, dar și calități morale înalte pentru persoanele responsabile de acest proces. Cu regret, astăzi în Moldova constatăm lipsa acestor calități la conducerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Pe de altă parte, în țară muncesc circa 1200 de lucrători sociali, care au în față sarcini supraomenești, luând în considerare starea de lucruri din țară, iar salariile lor nu depășesc 1,5 mii lei. O atare situație este inacceptabilă. Prioritare în acest domeniu sunt următoarele măsuri:

− Anularea criteriilor canibale și umilitoare pentru demnitatea omenească în identificarea persoanelor care au nevoie de ajutor social (televizoare, frigidere, curățenia din casă etc.);

− Majorarea de cel puțin două ori a salariilor lucrătorilor sociali;

− Majorarea de cel puțin două ori a numărului lucrătorilor sociali, pentru ca în fiecare localitate să activeze cel puțin două persoane, una dintre care ar răspunde de asistența acordată copiilor aflați în dificultate;

− Stabilirea unei indemnizații unice la nașterea primului copil în mărime de 15 mii lei, pentru al doilea — 25 mii lei și pentru al treilea — 50 mii lei;

− Acordarea susținerii financiare elevilor din familiile vulnerabile (achiziționarea rechizitelor școlare etc.) în perioada de pregătire a copiilor către noul an de studii;

− Majorarea pensiei minime pentru TOȚI pensionarii (după vârstă și invaliditate) la nivelul minimului de existență de 1500 lei;

− Majorarea compensației pentru căldură în perioada rece a anului până la 700 lei, precum și indexarea anuală a acesteia în funcție de creșterea prețurilor la resursele energetice;

− Majorarea alocației sociale pentru copiii cu dizabilități de minim 8 ori;

− Reducerea salariului ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei până la nivelul salarial al unui simplu lucrător social;

− Crearea condițiilor pentru respectarea prevederilor Convenției ONU pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, care prescriu crearea condițiilor pentru integrarea acestor persoane în viața socială. Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

6. Apărarea drepturilor omului.

Printre obiectivele prioritare ale Partidului – apărarea drepturilor omului ocupă un loc special. Deja de peste 20 de ani Moldova este stat independent, care s-a obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Aceste obligațiuni sunt fixate în pacte și convenții internaționale, la care a aderat Moldova.

Astăzi nu putem vorbi, însă, despre faptul că în Moldova drepturile omului sunt respectate în deplină măsură. Având o legislație care răspunde normelor și standardelor europene, practica respectării drepturilor omului în Republica Moldova lasă de dorit. De aceea, ne punem drept obiectiv nu doar dezvoltarea bazei legislative, dar și a bazei instituționale în domeniul drepturilor omului. La acest capitol Partidul își va concentra eforturile pe respectarea strictă a legislației naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului pe teritoriul Moldovei, o atenție deosebită fiind atrasă celor mai stringente probleme:

 • eliminarea torturii și a altor pedepse sau tratamente inumane și degradante;
 • libertatea și securitatea individuală a omului;
 • accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil;
 • dreptul la întrunire și asociere;
 • dreptul la libera exprimare și acces la informații;

Totodată, partidul nostru va pleda pentru anularea Legii privind egalitatea de șanse, pe care o consideră contrară culturii și tradițiilor societății moldovenești.

Una din cele mai importante premize pentru crearea unei societăți, unde drepturile și libertățile omului sunt respectate cu strictețe, este educarea cetățenilor integri, care știu și pot să-și apere drepturile și libertățile. În acest sens, vom insista pe includerea în programul școlar și universitar a cursurilor de studiere a drepturilor fundamentale ale omului și de educare a abilităților elevilor și studenților de apărare a drepturilor lor.

Recunoscând rolul important al Bisericii Ortodoxe în istoria formării statului și culturii moldovenești, noi vom pleda pentru perfecționarea bazei normative și instituționale privind cultele religioase, pentru a preveni discriminarea pe criterii de religie.

De asemenea, pledăm pentru modernizarea mecanismului de examinare a cazurilor de tortură și tratament inuman și pentru instalarea unui sistem electronic integrat al evidenței plângerilor cetățenilor.

7. Reforma sistemului judecătoresc.

Sistemul judecătoresc din Moldova este domeniul care a degradat în ritm accelerat. Astăzi putem declara cu toată responsabilitatea că nu există justiție în țara noastră. Aceasta trebuie creată, practic, din temelie. Consiliul Suprem al Magistraturii s-a transformat din organul de conducere al judecătorilor într-o structură mafiotă a celor mai corupți slujitori ai Femidei din Moldova. Pentru soluționarea problemelor din justiția moldovenească sunt necesare măsuri decisive:

− Declararea stării de urgență, care va asigura blocarea tuturor legilor și normelor în vigoare privind judecătorii și sistemul judecătoresc. Acest lucru va permite intentarea dosarelor penale și curățarea sistemului de judecători corupți, ocolind Consiliul Superior al Magistraturii, care este corupt în totalitate și a altor structuri și proceduri care protejează magistrații corupți;

− Curățarea sistemului de toți judecătorii corupți este o condiție obligatorie a reformelor, scopul cărora este crearea unei justiții libere, eficiente și echitabile în Moldova;

− Confiscarea averilor judecătorilor, care nu pot demonstra legalitatea acestora (mașini, case, iahturi, hoteluri, conturi bancare etc.), inclusiv și a magistraților care din diferite motive au părăsit sistemul. Aceste acțiuni vor reabilita sentimentul echității și vor restabili principiul fundamental al justiției — după faptă și răsplată;

− Majorarea salariilor judecătorilor poate avea loc doar concomitent cu înăsprirea pedepselor pentru corupție. În privința magistraților care au fost prinși cu mită, pedepsele trebuie să fie mai dure în raport cu cazurile similare în care sunt implicate alte categorii de funcționari. Avem un sistem judecătoresc corupt, magistrații corupți subminează securitatea națională a țării. Crimele care pun în pericol securitatea națională a Moldovei trebuie să fie pedepsite în cea mai dură formă;

− Caracterul public al tuturor ședințelor judecătorești — înregistrarea video și audio a ședinței și publicarea ei imediată pe site-ul instanței sau pe un site specializat cu acces liber pentru toți doritorii.

N.B. Toate prevederile menționate sunt valabile în egală măsură pentru procuratură și MAI.

8. Lupta împotriva corupției.

Moldova rămâne cea mai coruptă țară din Europa. Mituirea și delapidările fondurilor publice nu sunt doar niște probleme serioase, sunt formatul de existență al demnitarului moldovean. Cu regret, corupția este fenomenul prin care negreșit este recunoscută Moldova. Este fenomenul care distruge statul și statalitatea. Știrbirea radicală a corupției este un obiectiv strategic, de soluționarea căruia depinde direct prezentul și viitorul țării. Ce propunem:

− Lichidarea Centrului Național Anticorupție, care este structura generatoare de corupție în Moldova;

− Prezumția vinovăției pentru funcționari. Funcționarul trebuie să demonstreze legalitatea proprietăților sale și ale apropiaților săi. Statul nu este obligat să demonstreze ilegalitatea proprietăților, așa cum se întâmplă în prezent;

− Confiscarea proprietăților funcționarilor care nu pot demonstra legalitatea bunurilor deținute (case, mașini, iahturi, hoteluri, conturi bancare etc.), inclusiv și în privința celor care deja nu mai activează în serviciul public (din diferite motive). Societatea trebuie să se convingă că în Republica Moldova funcționează principiul — după crimă obligatoriu urmează pedeapsa;

− Înăsprirea pedepsei penale în cazurile așa-zisei corupții mari și comutarea pedepsei pentru cazurile celor care, având un salariu mizer, acordă oamenilor serviciile necesare — medici, pedagogi, lucrători medicali, funcționari mici etc.;

− Debirocratizarea. Reducerea funcțiilor regulatorii ale statului, inclusiv în ramura economică;

− Mita nu trebuie să fie mijloc de soluționare a tuturor problemelor legate de implicarea statului. Transformarea mitei într-un fenomen social inacceptabil pentru toți (cei care propun și cei care iau mită) în Republica Moldova;

− Implicarea specialiștilor străini în procesul de creare și funcționare a unei structuri analitice nemilitare, care se va ocupa de elaborarea propunerilor, recomandărilor și politicilor direcționate spre reducerea corupției.

9. Deoligarhizarea țării.

Moldova de astăzi este un stat acaparat. Este un stat aflat sub controlul total al grupărilor oligarhice, care acționează în interesul acestor grupuri și în detrimentul interesului public. Curățarea structurilor statale de interpușii oligarhilor este un obiectiv primordial. Pentru realizarea acestuia sunt necesari următorii pași:

− Curățarea tuturor structurilor de stat de interpușii grupărilor oligarhice, inclusiv din instituții ca procuratura, CNA (dacă nu va fi lichidat), CCA, Consiliul Suprem al Magistraturii, CEC, ANRE, Consiliul Concurenței, ANRCETI (Agenția Națională pentru Reglementare Comunicaților Electronice și Tehnologiei Informației), Banca Națională, Camera de Înregistrări, Inspectoratul Fiscal de Stat, SIS, Curtea de Conturi, Curtea Constituțională etc.;

− Inițierea cercetărilor pe marginea activității complicilor oligarhilor din serviciul public, intentarea dosarelor penale pentru abuz de putere, delapidarea fondurilor publice, corupție etc.;

− Schimbarea conducerii întreprinderilor de stat cum ar fi Moldtelecom, MetalFeros, Tutun — CTC, Franzeluța, Air Moldova și altele;

− Cercetarea furturilor de miliarde de la întreprinderile de stat, prin aplicarea schemelor off-shore și alte scheme criminale;

– Atragerea organelor de drept și de justiție din alte state, precum și a organizațiilor internaționale în cercetarea crimelor grupărilor oligarhice din Moldova, pentru a asigura descoperirea infracțiunilor și returnarea banilor publici furați în bugetul Republicii Moldova.

10. Lustrația.

Părerea noastră este că persoanelor care s-au discreditat fiind în serviciul public, care au adus prejudicii interesului statului și societății, nu pot ocupa în continuare funcții publice. Este o condiție incontestabilă pentru normalizarea situației din țară și pentru readucerea Moldovei pe calea stabilității și a dezvoltării progresive. La acest capitol propunem următoarele:

− Adoptarea Legii lustrației în privința celor care au deservit interesele mafiote ale grupărilor oligarhie din Republica Moldova.

11. Moldova — țara care a învins gunoiul.

Moldova este numită, astăzi, țara sacoșelor zburătoare. Noi înotăm în gunoi. Gunoiul este peste tot: lângă casă, pe drumuri, în parcuri, în păduri, pe malurile lacurilor și râurilor. În țară sunt mii de gunoiști neautorizate, care poluează aerul, solul și apele, inclusiv cele subterane. Problema gunoiului și a deșeurilor casnice a devenit o problemă de securitate a statului, de aceea măsurile pentru normalizarea situației nu mai pot aștepta. Iată ce vom întreprinde îndată după formarea noii guvernări:

− Construcția a trei uzine moderne pentru prelucrarea ecologică a gunoiului — uzina Nord, uzina Centru și uzina Sud;

− Curățarea albiei și amenajarea malurilor râului Bâc. Transformarea râului Bâc într-o zonă de odihnă și agrement pe segmentul cursului său prin orașul Chișinău;

− Interdicția de a mai folosi pungi de celofan în calitate de ambalaj pentru mărfurile de larg consum (alimentare și nealimentare) pe tot teritoriul Moldovei;

− Crearea, pe tot teritoriul Moldovei, a punctelor de colectare a sticlelor de plastic și a acumulatoarelor electrice uzate;

− Înăsprirea pedepselor (majorarea amenzilor, introducerea pedepsei penale) pentru poluarea mediului, începând de la cazurile când nu se face curat după picnicuri și până la aruncarea substanțelor nocive în râuri, lacuri și aer. Prevederea este valabilă pentru persoanele fizice și întreprinderile industriale;

− Impunerea amenzilor pentru scuipat, pentru aruncarea gunoiului în afara urnelor, pentru necurățarea spațiilor de pe urma câinilor etc.;

− Crearea patrulelor ecologice (în cooperare cu poliția) în zonele tradiționale de odhină — parcuri, plaje, pădure etc.

12. Politica externă și vectorul geopolitic al Republicii Moldova

La această etapă de dezvoltare a Republicii Moldova, politica externă a statului ar trebui să fie orientată spre modernizarea țării, consolidarea statalității, consolidarea statutului și prestigiului internațional și îmbunătățirea calităţii vieţii cetățenilor.

Politica externă nu poate fi eficientă, dacă statul nu are o politică internă corectă. Ce fel de politică externă poate avea un stat în care structurile puterii sunt acaparate de grupări oligarhice, iar mita a devenit un mijloc universal de rezolvare a oricărei probleme, corupția este o nouă formă a relațiilor sociale, iar principala sursă a fărădelegii este însăşi guvernarea? Într-un asemenea stat politica externă este axată pe minciună, neputință și dependență internațională permanentă.

Noi pledăm pentru o altă politică externă a statului, o politică care ar duce la creșterea numărului de parteneri externi ai Republicii Moldova şi ar consolida securitatea, o politică care unește societatea moldovenească – nu o dezbină.

Astăzi, Republica Moldova este sfâşiată în bucăţi de adepţii diverselor orientări geopolitice. Cei care susțin așa-numita integrare europeană, consideră că apropierea de UE va conduce în mod automat la soluționarea problemelor complexe cu care se confruntă Republica Moldova la această etapă. În ultimii 5 ani, actualii guvernanţi nu făcut nimic decât să se ascundă în spatele sloganelor integraţioniste. Practica a demonstrat că demagogia, vorbele goale despre Europa și reformele, în lipsa unor rezultate concrete de reformare a țării, nu numai că nu au îmbunătățit viaţa oamenilor, ci şi au contribuit la degradarea continuă a situației din țară.

Susținătorii integrării eurasiatice sunt absolut convinşi că apropierea Moldovei de Uniunea Vamală și în consecință (dacă apare) și Uniunea Euroasiatică, va fi începutul unor schimbări spre bine pe termen lung a țării noastre.

Încrederea oarbă în puterea magică a alegerii unui parcurs extern geopolitic „corect” este o încercare de a nu-şi asuma responsabilitatea pentru reformarea, transformarea și modernizarea Republicii Moldova. Este un rudiment al comportamentului de tip sovietic, când conducerea de la Chișinău se baza pe centrul situat la Moscova, se ghida doar de instrucțiunile care veneau de la superiorii situaţi în afara țării.

Astăzi, din nou ne bazăm pe înțelepciunea „şefilor” de la Bruxelles, Moscova, Washington sau București și nu înţelegem că doar noi putem readuce ţara în albia normalităţii, consolida statalitatea, transforma Moldova într-un stat cu adevărat democratic şi prosper. Numai noi putem înțelege care sunt interesele naționale ale Moldovei, care este garantul stabilității noastre și cum trebuie să acționăm pentru a apăra aceste interese.

Republica Moldova este Patria Noastră și nimeni în afară de noi nu poate simți durerea, preocupările și aspirațiile ei. Noi nu refuzăm ajutorul partenerilor externi, dar înțelegem că ei DOAR NE AJUTĂ, dar nu soluţionează problemele noastre în locul nostru.

În acest context pledăm pentru o schimbare radicală a logicii luării deciziilor și a guvernării țării, atunci când conducerea și societatea sunt pe deplin responsabile pentru tot ce se întâmplă, pentru transformare, pentru reforme și pentru rezultatele activităților politice generale.

Vectorul geopolitic al Republicii Moldova ar trebui să fie identificat şi stabilit de cetățeni printr-un referendum. În acest caz, decizia în favoarea unui sau a altui vector extern va fi acceptată doar în cazul în care cel puţin două treimi din populația ţării va opta anume pentru acestă cale.

13. Restabilirea încrederii cetățenilor în propriul stat.

Aproape fiecare cetățean al Moldovei, care intră în contact cu propriu stat, devine, cu o mare doză de probabilitate, potențial „trădător de Patrie”. Moldovenii nu-și leagă viitorul și viitorul familiilor lor de propriul stat. Nu au încredere în acest stat, nu mai cred în el. Consideră că statul nu este în stare să le asigure respectarea drepturilor de bază — securitate, sănătate, viață, educație, posibilitatea de a câștiga etc. De aici reiese exodul masiv al oamenilor din Moldova. Ineficiența statului moldovenesc este principalul pericol pentru statalitatea moldovenească. Măsurile pe care le realizăm vor readuce oamenilor încrederea în Republica Moldova:

− Transformarea Republicii Moldova într-un stat modern, democratic și eficient, care are capacitatea să asigure cetățenilor săi servicii de calitate;

− Extinderea largă a autonomiei autorităților publice locale și, în primul rând, cea financiară;

− Revederea rezultatelor privatizărilor și a cedării în mâinile privaților a activelor de stat, prin intermediul schemelor netransparente și semicriminale, care au avut loc în ultimii 13 ani, inclusiv a hotelului Codru, Național, Banca de Economii și alte întreprinderi de stat, cândva profitabile;

− Modernizarea autorităților publice, educarea funcționarului amabil, atent și bine pregătit, care înțelege că societatea este angajatorul lui și nu invers;

− Restabilirea funcțiilor de bază ale statului moldovenesc, cea mai importantă dintre care este cea de pedepsire, capacitatea de a trage la răspundere criminalii. După crimă, inevitabil vine pedeapsa” — acest principiu trebuie să se respecte cu strictețe. În țară trebuie să fie restaurată senzația de societate echitabilă, fără de care suntem cu toții condamnați;

− Oamenii care și-au pierdut încrederea în justiție și dreptate trebuie să vadă că în Moldova toate crimele, și mai ales cele săvârșite de așa-zișii „oameni mari” din politică și economie, ÎNTOTDEAUNA sunt pedepsite în strictă conformitate cu norma legală;

− Susținerea totală a societății civile. Activitatea și puterea acesteia, capacitatea ei pentru un control eficient al guvernării, prevenirea abuzurilor și stoparea efectelor lor distructive sunt condiții obligatorii pentru funcționalitatea normală și democratică a unui organism social;

− Renunțarea la practicile de înlocuire a lucrurilor reale cu campanii PR (public relations). Ultimele au devenit o formă de administrare a treburilor publice în Republica Moldova. PR, cu ajutorul căruia actuala guvernare încearcă să promoveze așa-zisa istorie de succes, decalajul dintre cuvintele frumoase ale guvernării și realitatea crudă din țară, doar aprofundează sentimentul de disperare în rândurile populației Moldovei;

− Oamenii au nevoie de transformări reale, nu de PR. Înlocuirea acestora, iată care este obiectivul viitorului Guvern.